FAQs Complain Problems

नगरपालिकाको कार्यशैलिलाई तपाई के भन्नुहुन्छ?

राम्रो छ ।
28% (33 votes)
सुधार गर्नु पर्ने ।
72% (83 votes)
Total votes: 116