FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

Invitations For Bids 2079/12/10

बोलपत्र आह्वानको सुचना २०७९/१२/०९

घाटगद्दी गरिएको स्थानबाट नदिजन्य पदार्थ विक्री सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना २०७९/१२/०८.

घाटगद्दी गरि राखिएको नदिजन्य पदार्थको बोलपत्र आह्वानको सूचना २०७९/११/१८

घाटगद्दी गरिएको स्थानबाट नदिजन्य पदार्थ विक्री सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना २०७९/११/११