FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

आन्तरिक आय( कवाडी कर) संकलन सम्बन्धी ठेक्का सम्झौताको लागि उपस्थित हुने बारे सूचना २०७९/०८/१५

रकम दाखिला गर्ने सम्बन्धी ३५ दिने सूचना २०७९/०८/१५

शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना २०७९/०८/१२

आन्तरिक आय( कवाडी कर) संकलन सम्बन्धी ठेक्का सम्झौताको लागि उपस्थित हुने बारे सूचना २०७९/०८/०९

रकम दाखिला गर्ने सम्बन्धी ३५ दिने सूचना २०७९/०८/०९