FAQs Complain Problems

Elected Officials

Name Photo Designation Phone Tenure
मदन भक्त अधिकारी नगर प्रमुख ९८५५०६३८७० नगर प्रमुख
शान्ती कोइराला उप– प्रमुख ९८४७१६३७२७ उप प्रमुख
सुरेन्‍द्र प्रसाद रेग्‍मी वडा अध्यक्ष 9855063523 वडा नं. १
प्रकाश सापकोटा वडा अध्यक्ष 9855031921 वडा नं. २
शिव कान्त तिवारी वडा अध्यक्ष ९८४५०४५७५३ वाड न. ३
तेज प्रसाद घिमिरे वडा अध्यक्ष 9855064819 वडा नं. ४
रत्‍न प्रसाद सापकोटा वडा अध्यक्ष 9855050963 वडा नं. ५
शुभाष चापागाई वडा अध्यक्ष 9855066824 वडा नं. ६
होमनाथ सापकोटा वडा अध्यक्ष 9855065258 वडा नं. ७
प्रेम सापकोटा वडा अध्यक्ष 9855063921 वडा नं. ८
धामनाथ सापकोटा वडा अध्यक्ष 9845446589 वडा नं. ९
देवी दत्त कंडेल वडा अध्यक्ष ९८४७५३५३७२ वाड न. १०
गोविन्द प्रसाद सुबेदी वडा अध्यक्ष ९८४५०४३६०० वाड न. ११
चक्रपाणी कंडेल वडा अध्यक्ष 9855057284 वडा नं. १२
मधुकर मल्‍ल वडा अध्यक्ष 9845201087 वडा नं. १३
कोकिसरा राना मगर वडा अध्यक्ष ९८४७१२१७५१ वाड न. १४
प्रेम राज तिमल्सेना वडा अध्यक्ष 9845055883 वडा नं. १५
विनोद कुमार मल्ल वडा अध्यक्ष 9845194620 वडा नं. १६
गोपी कंडेल वडा अध्यक्ष 9857040508 वडा नं. १७
तिलबहादुर चितौरी मगर वडा अध्यक्ष ९८४७४२०५४२ वाड न. १८
शान्ता घर्ती नगर कार्यपालिकाको सदस्य ९८४३४३०८२९
शान्ती न्यौपाने नगर कार्यपालिकाको सदस्य ९८६५००४५१४
ईश्‍वरी जि. सी. नगर कार्यपालिकाको सदस्य ९८४५१४०१९७
कमला आचार्य नगर कार्यपालिकाको सदस्य ९८२१२३९९७६
सरिता देवी दर्जि नगर कार्यपालिकाको सदस्य ९८६५३५६८५२
उर्मिला वि.क. नगर कार्यपालिकाको सदस्य 9868337180
राज कुमार कुमाल नगर कार्यपालिकाको सदस्य 9842845847
सिता दराई नगर कार्यपालिकाको सदस्य 9811149720