FAQs Complain Problems

हालको गैडाकोट नगरपालिका हुँदा साविकको कति गा.वि.स वाट नगरपालिका भएको हो ?

४ वटा(गैडाकोट, मुकुन्दपुर , अमरापुरि  र  रतनपुर)