FAQs Complain Problems

नतिजा सम्बन्धमा

प्रस्तुत विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस २०७७ श्रावण २८ गते तदअनुसार August 12, 2020 को उपलक्षमा नगर स्तरीय युवा  निवन्ध लेखन प्रतियोगितामा सहभागि हुनु हुने सहभागीहरु मध्ये बाट तपसिल बमोजिमका सहभागीहरुले हासिल गरेको नतिजा यस प्रकार रहेको व्यहोरा जानकारी गराईन्छ ।