FAQs Complain Problems

कोविड १९

गैंडाकोट नगरपालिकाको चालु आ.व. ०७३/०७४ को स्वीकृत कार्यक्रम वमोजिम वातावरणमैत्री नमुना घर निर्माणका लागि शिलवन्दी दरभाउ पत्र पेश गर्ने सूचना