FAQs Complain Problems

मौलाकाली मन्दिर

Read More

नारायणी नदी ( पुल )

Read More

व्यक्तिगत घटना दर्ता समयमै गरौं जन्म, मत्यु, बसाई सराई, विवाह र सम्वन्ध विच्छेद जस्ता व्यक्तिगत घटनाहरु,घटना घटेको ३५ दिन भित्र आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा गई नि:शुल्क दर्ता गराई कानुनी मान्यता प्राप्त गरौं ।

Google Map

जानकारी