नगरपालिकाको कार्यशैलिलाई तपाई के भन्नुहुन्छ ?

राम्रो छ ।
26% (9 votes)
सुधार गर्नु पर्ने ।
74% (26 votes)
Total votes: 35