नगरपालिकाको कार्यशैलिलाई तपाई के भन्नुहुन्छ ?

राम्रो छ ।
30% (27 votes)
सुधार गर्नु पर्ने ।
70% (64 votes)
Total votes: 91