नगरपालिकाको कार्यशैलिलाई तपाई के भन्नुहुन्छ ?

राम्रो छ ।
30% (6 votes)
सुधार गर्नु पर्ने ।
70% (14 votes)
Total votes: 20