FAQs Complain Problems

सम्पर्क

सम्पर्क फोन: ९७७-७८५०१११९ र ९७७-७८५०११९०

फ्याक्स नं. : ९७७-७८५०११९०

email:- gaindakotmun@gmail.com

             ito.gaindakotmun@gmail.com

अन्य प्रतिक्रियाको लागि तलको फर्म भर्नुहोला !