तेस्रो नगरपरिषद् २०७३ का लागि पुर्व योजना तर्जुमा गोष्ठी